گروه شتابیز

ارائه دهنده راهکارهای سازمانی تحت وب
تجربه شتابی متفاوت با ایجاد فرایندهای مدون برای بهبود مستمر و افزایش بهره وری شرکت ها و سازمان ها
 
 

ارائه دهنده راهکارهای تخصصی حوزه BPM+CRM

اتوماسیون سازمانی یکپارچه هوشمند
مدیریت فرایندهای سازمانی
مدیریت فروش و خدمات + مارکتینگ و پرتال مشتریان

ارائه راهکارهای جامع سازمانی حوزه منابع انسانی

اتوماسیون یکپارچه حضور غیاب
نرم افزارهای جامع حراست و کنترل تردد
اتوماسیون تغذیه و مهمانسرا (مدیریت رستوران)

مشاوره و ارائه راهکارهای جامع سازمانی

  • production - شرکت های تولید محور
  • service - شرکت های خدمات محور
  • startup 1 - کسب و کارهای نوپا
  • petroshimi - نفت ، گاز ، پتروشیمی
  • government - سازمان های دولتی
آکادمی